Pozor na podvodný průzkum zasílaný jménem ČSOB

Novinka | 08. prosinec 2016

Rádi bychom vás upozornili na podvodný průzkum označený jako speciální průzkum ČSOB a podepsaný jménem naší společnosti.

Tento průzkum je zasílán e-mailem, ve kterém se za vyplnění slibuje 2000 Kč. Jedná se podvrh, který se snaží z účastníků vylákat citlivé informace. E-maily jsou zasílány z adresy pruzkum2000@centrum.cz a odpověď útočník požaduje zaslat na adresu pruzkumcsob@email.cz. Tyto adresy se mohou v čase měnit. V prvním kroku je po např. požadováno zaslání kopie občanského průkazu. Doporučujeme na takovéto zprávy nereagovat a v žádném případě nikomu nezasílat kopii občanského průkazu.

Buďte prosím maximálně obezřetní a v případě pochybností neváhejte kontaktovat Helpdesk elektronického bankovnictví na telefonním čísle: Era a Poštovní spořitelna 495 800 121