Přejít k obsahu
Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Cookies a podmínky používání

Cookies

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Druhy cookies

Relační cookies

Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookie vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízen a jsou využívaná, zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookie mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookie umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.

Reklamní cookies

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste například minule hledali výhodné mobilní volání, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či připomene právě tuto službu.

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stánky sociálních sítí.

Případné další druhy cookies pak mohou být ještě využity například ke správnému fungování našich služeb (například formuláře), v dotazníkovém výzkumu či pro testování částí webu a jeho funkčnosti.

Vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu našich služeb.

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Odkaz html Google Analytics.

This web site uses cookies to facilitate your browsing experience.

For this site to work properly we sometimes store small data files, or cookies, on your device in the same way that most websites do. We can use cookies also for personalization of content of our sites, targeted advertising, social media function and analyses of attendance of site. Cookies are small text files stored on your computer or mobile device when you visit a website. They help remember your previous activity and preferences for a certain period of time so that you don't have to enter them again when you return to the site or switch from page to page. The information is used to optimise the services provided via these websites, including subpages and links. Every website can send its own cookies to your browser if your browser settings permit it.

Types of cookies

Temporary cookies

Temporary cookies, or session cookies, are only stored temporarily during a browsing session and are removed as soon as you close your browser.

Persistent cookies

Persistent cookies remain on your computer or mobile device after you close the browser or application, and are used to recognise you when you return to our website. Persistent cookies remain on your computer or mobile device until they expire, a new cookie is installed, or until you remove them.

Advertising and personalisation cookies

Advertising and personalisation cookies are used to collect information on the browsing behavior of visitors to our websites in order to customise our advertisements and website content to their personal interests.

Other types of cookies can be used to ensure proper functionality of our Services (e.g. e-shop), in the survey or during testing web functions.

All cookies help us to improve quality of our Services.

Consent with using cookies

By using this website you consent to the use of cookies. You can delete them or refuse in advance to accept them by making the appropriate adjustment in your browser settings. If you do that, however, you may be required to set up certain options manually whenever you visit the site, and some services or functions may not function properly.

Google Analytics

This web site uses Google Analytics, a service provided by Google, Inc. You can find detailed information about Odkaz html Google Analytics.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

na této stránce vám poskytujeme informace o povinnostech, které nám jako bance vyplývají z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOU"), zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který reguluje zasílání obchodních sdělení klientům a dalšími právními předpisy.

Prevence praní peněz a financování terorismu

ČSOB v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zavedla systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, které vyplývají z legislativy a jsou zcela v souladu zejména se

  1. Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  2. Zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
  3. Vyhláškou ČNB č. 129/2014 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Cílem těchto opatření je předcházet a odhalovat legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Více informací.

Kodex

Československá obchodní banka, a. s. se coby člen České bankovní asociace zavázala k respektování kodexů, jež popisují standardy chování a vztahů v některých specifických oblastech (např. Kodex mobilita klientů). Tyto kodexy naleznete v aktuální verzi na oficiálních stránkách České bankovní asociace HTML odkaz www.czech-ba.cz.

Ostatní