Czech POINT

Co je nutné k využití služeb

Veškeré služby Czech POINT poskytujeme našim klientům i neklientům ve vybraných Era finančních centrech. Pro vyřízení jednotlivých požadavků bude potřeba předložit následující doklady či informace.
 

Katastr nemovitostí

- katastrální území a číslo listu vlastnictví / číslo parcely / číslo popisné / číslo bytové jednotky

Obchodní rejstřík

- identifikační číslo (IČ)

Živnostenský rejstřík

- identifikační číslo (IČ)

Rejstřík trestů

- platný doklad totožnosti

Podání podle § 72 živnostenského zákona

- platný doklad totožnosti
- vyplněný jednotný registrační formulář (pro fyzické nebo právnické osoby)
- přílohy v originále nebo úředně ověřené kopii

Bodové hodnocení řidiče

- platný doklad totožnosti

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

- identifikační číslo (IČ)

Modul autovraků ISOH

- platný doklad totožnosti

Insolvenční rejstřík

- identifikační číslo (IČ)
- jméno, příjmení, datum narození / rodné číslo fyzické osoby

Datové schránky

- platný doklad totožnosti

Základní registry

- identifikační číslo (IČ)
- platný doklad totožnosti

Plná moc

O jednotlivé služby lze žádat také pomocí úředně ověřené plné moci, kde je napsán konkrétní úkon / druh výpisu. Originál plné moci zůstává po jejím vyřízení na Era finančním centru.

 


Kde si můžete sjednat služby Czech POINT?

Era finanční centra

Službu Czech POINT si můžete sjednat na všech Finančních centrech, které se nacházejí v každém velkém městě po celé ČR.

Najděte si svou pobočku

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Infolinka

800 210 210
Svět odměn