Zahraniční platby a platby v cizí měně - bezhotovostní

Základní informace

 • Bezhotovostní zahraniční platby jsou platby, při kterých převádíte peníze v cizí měně nebo v Kč ve prospěch účtů v zahraničních bankách nebo jsou na váš účet připsány finanční prostředky ze zahraničí
 • Bezhotovostní platby v cizí měně jsou platby, při kterých převádíte peníze v cizí měně ve prospěch účtů v jiných tuzemských bankách nebo jsou na váš účet směrovány finanční prostředky v cizí měně z jiných tuzemských bank
 • Tyto platby můžete provést papírovým nebo elektronickým příkazem

Detailní popis

Pro konverzní platby kdy měna převodu ani měna účtu není domácí měnou, se v případě došlé platby stanovuje konverzní kurz jako podíl kurzu deviza nákup měny platby a deviza prodej měny účtu; pro platby vyšlé pak jako podíl kurzu deviza nákup měny účtu a deviza prodej měny platby. U převodu s konverzí mezi účty jednoho Klienta předávaného ČSOB prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví je Klientovi informace o směnném kurzu zpřístupněna příslušnou službou elektronického bankovnictví.

A – Platby směřující do zahraničí a platby směřující do tuzemska v cizí měně

Banka provede platbu tohoto typu v požadovaný den splatnosti, pokud jsou ze strany klienta – příkazce splněny tyto podmínky:

 • Řádné vyplnění platebního příkazu
 • Předložení platebního příkazu ve stanovené lhůtě (v souladu s Podmínkami pro běžné účty Poštovní spořitelny)
 • Dostatek finančních prostředků k provedení platby na účtu klienta

Povinné údaje

Pro platby do členských států EU a Norska, Islandu, Lichtenštejnska v měnách těchto států

 • IBAN – formát čísla účtu příjemce
 • Název účtu příjemce
 • BIC – formát banky příjemce
 • Kód úhrady poplatku SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)

SEPA převod (převod dle Jednotných evropských standardů bezhotovostních plateb) je proveden za zvýhodněný poplatek při splnění následujících podmínek

 • Platba je v měně EUR
 • Maximální výše platby je 50 000 EUR
 • Platba směřuje do členských států EU nebo na Island, do Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska
 • Uvedení BIC (SWIFT adresa) banky příjemce
 • Uvedení IBAN formát čísla účtu příjemce
 • Uvedení kódu úhrady poplatků SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • Příkazce nemá specifické požadavky na zpracování

Převod STP („Straight Through Processing" – typ zpracování transakcí) je proveden za zvýhodněný poplatek, pokud platební příkaz

 • Je zadán prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví
 • Obsahuje BIC (SWIFT adresa) banky příjemce
 • Nemá specifické požadavky na zpracování

B - SEPA Inkaso

Pokud pravidelně platíte za zboží nebo služby evropských dodavatelů, bude se vám hodit naše SEPA inkaso (SEPA Direct Debit, "SDD"). Tato služba funguje podobně jako běžné inkaso, ale pro platby v Eurech.

Svolením k inkasu umožníte dodavateli automaticky si odečíst z vašeho účtu fakturovanou částku. V internetovém bankovnictví budete mít kompletní přehled o všech realizovaných inkasech i příkazech, které čekají na zpracování.

Jak na to?

 • Se svým obchodní partnerem podepíšete mandát k SEPA inkasu, jehož součástí je jeho mezinárodní číslo účtu IBAN a identifikační kód příjemce inkasa CID.
 • Poté nastavíte svolení k SEPA inkasu ve vašem internetovém bankovnictví nebo přímo v pobočce.

Inkaso je odvolatelné – do 8 týdnů od data splatnosti inkasa můžete požádat o vrácení částky na svůj účet bez udání důvodu.

C – Platby směřující ze zahraničí a platby směřující z tuzemských bank v cizí měně

Banka provede zaúčtování platby tohoto typu ve prospěch účtu vedeného v ČSOB/Poštovní spořitelně, pokud jsou ze strany přikazující banky splněny následující podmínky

 • Došlo k připsání částky platby ve prospěch účtu ČSOB u korespondentské banky
 • Byly zaslány podklady k poskytnutí částky platby příjemci
 • Je uvedeno platné a korektní číslo účtu příjemce ve formátu IBAN nebo standardní číslo účtu příjemce a název účtu příjemce (oba údaje musí být v souladu)

SEPA převody jsou provedeny za zvýhodněný poplatek při splnění následujících podmínek

 • Platba je v měně EUR
 • Maximální výše platby je 50 000 EUR
 • Platba směřuje z členských států EU nebo z Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska či Norska
 • Uvedení BIC (SWIFT adresa) banky příjemce
 • Uvedení IBAN formát čísla účtu příjemce
 • Uvedení kódu úhrady poplatků SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • Není vyžadován specifický způsob zpracování

Co to je IBAN?

IBAN (mezinárodní bankovní číslo účtu) umožňuje jednoznačnou identifikaci čísla účtu klienta v příslušné finanční instituci v dané zemi. V současné době se jedná zejména o EU/EHP a Švýcarsko. IBAN je v podstatě kompletní určení čísla účtu včetně kódu banky a země. IBAN v žádném případě nemění stávající číslo bankovního účtu ani kód banky (jedná se pouze o jiný formát stávajícího čísla účtu).

Jaký je účel IBAN?

IBAN byl zaveden z důvodu standardizace identifikace bankovního účtu, která zvyšuje kvalitu informací vyměňovaných mezi stranami při provádění SEPA převodů v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. IBAN napomáhá odstranit chybné zadávání čísla účtu a zvýšit možnost využití STP – (Straight Through Processing), což je proces zpracování transakcí zcela automatizovaným způsobem bez zásahu lidského zdroje. Hlavním cílem je zejména usnadnit zpracování SEPA převodů, neboť přenosem správných údajů (účet příjemce i banka) je zajištěno, že ruční zásah do zpracování plateb je minimalizován. V důsledku používání IBAN a BIC dochází rovněž ke snížení nákladů a ke zvýšení rychlosti a kvality mezinárodního platebního styku.

Co je to BIC?

BIC je mezinárodní kód banky, kterým je příslušná finanční instituce identifikována na celém světě.

Jaký je účel BIC?

BIC je používán v mezinárodním platebním styku k jednoznačné identifikaci zprostředkujících bank, které se podílejí na zpracování bezhotovostního peněžního převodu.

Z čeho se skládá BIC?

BIC (swiftová adresa banky) se skládá z 8 znaků (pokud se jedná o centrálu banky) nebo z 11 znaků (pokud se jedná o pobočku banky):

 • první čtyři znaky – kód názvu banky
 • další dva znaky – ISO kód země
 • další dva znaky – kód sídla banky
 • další tři znaky – kód pobočky banky

Např.:
CEKOCZPP – ČSOB, Praha
CEKOSKBX – ČSOB, Bratislava
KREDBEBB – KBC, Bruxelles
DEUTDEFF – Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
DEUTDEFF506 – Deutsche Bank AG, Hanau

 

Dokument PDFPříkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Dokument PDFPříkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska - vzor vyplněného formuláře

Dokument PDFTrvalý příkaz k převodu do zahraniční a v cizí měně do tuzemska

Dokument PDFTrvalý příkaz k převodu do zahraniční a v cizí měně do tuzemska - vzor vyplněného formuláře

Dokument PDFSvolení k SEPA inkasu

Další informace

Kde si můžete sjednat Zahraniční platby a platby v cizí měně - bezhotovostní?

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme!

SJEDNAT SCHŮZKU

Era finanční centra

Specializovaná Era finanční centra jsou pro vás připravena v každém velkém městě po celé České republice. Najděte si to svoje!

Najděte si své Era finanční centrum

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Infolinka

800 210 210
Svět odměn