Pojištění právní ochrany

Varianty a limity pojistného plnění

Proč mít právní ochranu? Druh pojištění Limit pojistného plnění
Právní ochrana řidiče (základní pojištění) Řidič 150 000 Kč nebo 500 000 Kč
Řidič + ostatní řidiči v rodině 150 000 Kč nebo 500 000 Kč
Právní ochrana občana, rodiny, zaměstnance (volitelné připojištění) 150 000 Kč nebo 500 000 Kč

Několik častých případů, kdy pojištění opravdu oceníte

Příklady, jak pomůžeme řidičům

Po dopravní nehodě
Budeme vám pomáhat od začátku až do konce při správním i trestním řízením
Při přestupcích
Pomůžeme vám i při podezření nebo obvinění ze spáchání přestupku nebo správního deliktu v souvislosti s provozem vozidla (například při neoprávněném vyřazení z evidence vozidel)
Vymáhání náhrady újmy
Pojištění se vztahuje také na spory týkající se újmy, kterou vám někdo způsobí v souvislosti s řízením vozidla

Příklady, kdy vám pomůžeme v každodenním životě

V běžném životě
Spory o náhradu újmy způsobené třetí osobou
Spory z práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost
Spory v souvislosti s trestním, přestupkovým a jiným správním řízením
Spory ze smluv o úvěru (v postavení dlužníka i věřitele)
Spory o dědictví
Pracovněprávní spory
Sousedské spory
Nájemní spory (v postavení nájemce, podnájemce i pronajímatele)
Spory z pojištění

Kde si můžete sjednat pojištění právní ochrany?

Era finanční centra

Specializovaná Era finanční centra jsou pro vás připravena v každém velkém městě po celé České republice. Najděte si to svoje!

Najděte si své Era finanční centrum

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Infolinka

800 210 210
Svět odměn