Pravidelné investování

Odborník o pravidelném investování

Přemýšlíte, jak se postarat o spokojenější budoucnost vás i rodiny? Jde to! Pravidelné investice Vám s tím pomůžou… Poslechněte si krátký rozhovor Daniely Drtinové s panem Janem Šírkem, investičním specialistou ČSOB Asset Management, na téma „Pravidelné investování". Dozvíte se, že pravidelnou investicí můžete zajímavě zhodnocovat vaše úspory a postupně si vytvářet rezervu na dovolenou, nové auto, dětem na studia nebo rezervu na důchod. Pravidelné investování je dostupné pro každého a peníze máte jako investor kdykoli k dispozici.

Nahrávám přehrávač...

Upozornění

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Historická výkonnost fondu nezaručuje jeho výkonnost v budoucnu.

Informace obsažené na těchto internetových stránkách mají pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku, jejich obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby a nelze je považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. Podrobné informace o jednotlivých fondech, rizicích a poplatcích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině), v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo ve statutu/prospektu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.erasvet.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.