Seznam splacených zajištěných fondů

Příklady splacených zajištěných fondů, produktů určených občanům i firmám k zhodnocování volných finančních prostředků. Horizont těchto fondů byl individuální - od 2 až do 6 let. Gratulujeme úspěšným investorům !

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů.

Český název Registrovaný název Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy