Úrokové sazby

Spoření s bonusem

Úroková sazba
Vyhlašovaná úroková sazba 0,01%
Úrokový bonus za zřízení a vedení běžného platebního účtu 0,20%
Úrokový bonus za investování alespoň 1.000,- Kč měsíčně 0,20%
Úrokový bonus je poskytnut maximálně do výše 250.000,- Kč zůstatku na účtu.
Podmínka k účtu: úrokový bonus se poskytuje za zřízení a vedení běžného platebního účtu, s výjimkou účtů spořicích a transakčních.
Podmínka k investování: úrokový bonus se poskytuje za investici do podílových fondů ČSOB a KBC.
Platnost od 1. 12. 2017

Červené konto (od 1. 12. 2017 již není produkt nabízen)

Denní zůstatek Úroková sazba
0 až 250 000 Kč 0,20%
250 000 Kč a více 0,01%
Vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.)
Minimální částka, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 500 Kč.
Zůstatek do 250 000 Kč včetně úročíme sazbou 0,20 % p. a. a případnou část zůstatku nad 250 000 Kč úročíme sazbou 0,01 % p. a.
Od 1. 7. 2015 může majitel účtu na všech pobočkách České pošty, s. p. a ve všech Era finančních centrech zadat na Červeném kontě příkaz k úhradě na předem definované protiúčty uvedené v Žádosti o Červeném kontu a dále na účty majitele účtu vedené v bance.
Každý klient si může otevřít pouze jedno Červené konto.
Platnost od 1. 12. 2017

Duo profit v nabídce na ČP (produkt byl v nabídce na České poště do 30. 11. 2017)

Úroková sazba na dobu 1 roku 1,30%

Úroková sazba bude poskytnuta na dobu 1 roku za následujících podmínek:

  • Výše částky investované do vybraných podílových fondů (dále jen „výše investice") musí být stejná nebo vyšší než je výše zůstatku na spořicím účtu.
  • Výše zůstatku na spořicím účtu nesmí přesáhnout výši investice.
  • Příchozí platba, v jejímž důsledku by zůstatek na spořicím účtu převýšil výši investice, bude v plné výši vrácena na účet odesílatele.
  • Platbu do vybraných podílových fondů je nutné uhradit pod specifickým symbolem 111, v případě úhrady prostřednictvím elektronického bankovnictví je nutné uhradit Příkazem k úhradě.
  • Po uplynutí doby 1 roku bude účet úročen v souladu s platnou úrokovou sazbou pro Červené konto.

Platnost od 1. 12. 2017

Duo Profit Plus v nabídce na FC (produkt byl v nabídce na Finančních centrech do 30. 11. 2017)

Úroková sazba
Vyhlašovaná úroková sazba platná do okamžiku splnění podmínek pro fixní úrokovou sazbu a po uplynutí 1 roku fixní úrokové sazby 0,01%
Fixní roční úroková sazba platná po dobu 1 roku 0,20%
Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50% součtu výše vkladu a investované částky. Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.
Minimální výše investované částky a zároveň minimální výše prvního vkladu je 30.000,- Kč
Platnost od 1. 12. 2017

Vkladní knížka

Denní zůstatek Bez výpovědní lhůty Výpovědní lhůta
3 měsíce
Výpovědní lhůta
6 měsíců
Výpovědní lhůta
12 měsíců
Výpovědní lhůta
24 měsíců
0 Kč a více 0,01% 0,05% 0,05% 0,10% 0,15%
Vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.)
Minimální částka prvního vkladu a zůstatku Vkladní knížky a Vkladní knížky místní je 50 Kč.
Platnost od 1. 12. 2017

Dětská vkladní knížka

  • Roční úroková sazba 0,50%
  • Minimální částka prvního vkladu na Vkladní knížku dětskou je 50 Kč.
  • Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení Dětské vkladní knížky do dosažení 18 let věku majitele.
  • Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním.
  • Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let.

Platnost od 1. 12. 2017

Poštovní termínované vklady s vyhlašovanou úrokovou sazbou

Trvání vkladu Úroková sazba
1 měsíc - 11 měsíců 0,01%
12 měsíců 0,05%
Vyhlašovaná roční úroková sazba (p.a.)
Minimální výše vkladu a minimální zůstatek je 5000 Kč
*) od 1.3.2008 prodej produktu pozastaven (není nově poskytován)
**) od 1.10.2009 prodej produktu pozastaven (není nově poskytován)
Platnost od 1. 12. 2017

 

Poštovní termínované vklady s fixní úrokovou sazbou

Trvání vkladu Úroková sazba
24 měsíců 0,05%
36 měsíců 0,05%
48 měsíců *) 0,05%
72 měsíců *) 0,05%
Platnost od 1. 12. 2017

Minimální výše vkladu a minimální zůstatek je 5000 Kč
*)Terminované vklady s těmito splatnostmi nejsou nově poskytovány.

PS Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba

  Úroková sazba
7 dní - 11 měsíců 0,01%
12 měsíců - 6 let 0,05%
Fixní roční úrokové sazby (p.a.)
Minimální výše vkladu a minimální zůstatek je 5000 Kč
Platnost od 1. 12. 2017

Spořicí vkladové účty s výp. lhůtou pro fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatele*)**)

Výpovědní lhůta/Doba uložení vkladu do 250.000 Kč nad 250.000 Kč
14 dní 0,20% 0,01%
Vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.)
Zůstatek je úročen v jednotlivých pásmech tak, že část zůstatku do 250 000 Kč včetně je úročena sazbou prvního pásma a částka, o kterou zůstatek převyšuje 250 000 Kč, je úročena sazbou druhého pásma.
Od 12. 12. 2016 je tento produkt poskytován pouze s výpovědní lhůtou 14 dní pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele.
Platnost od 1. 12. 2017

Spořicí vkladové účty s výp. lhůtou pro právnické osoby *)**)

Výpovědní lhůta/Doba uložení vkladu do 30 000 000 Kč nad 30 000 000 Kč
14 dní 0,02% 0,01%
Vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.)
*) Minimální částka prvního vkladu, pod kterou nesmí zůstatek na Spořicím vkladovém účtu s výpovědní lhůtou klesnout (minimální zůstatek), odpovídá minimální částce prvního vkladu na příslušném účtu, ke kterému byl zřízen.
**) Zůstatek je úročen v jednotlivých pásmech tak, že část zůstatku do 30 milionů Kč včetně je úročena sazbou prvního pásma a částka, o kterou zůstatek převyšuje 30 milionů Kč je úročena sazbou druhého pásma.
Platnost od 1. 12. 2017

Potřebujete více informací o úrokových sazbách? Ozvěte se nám!

Kontaktní formulář

Nevíte si rady s výběrem toho správného produktu? Máte nějaké otázky? Náměty? Nenechávejte si je pro sebe!

NAPIŠTE NÁM

Era finanční centra

Specializovaná Era finanční centra jsou pro vás připravena v každém velkém městě po celé České republice. Najděte si to svoje!


Najděte si své Era finanční centrum

Pobočky České pošty

Máte to daleko do našeho finančního centra? V každém kraji jsou vám k dispozici stovky pošt, kde vám rádi poradí a pomohou s výběrem produktu přesně pro vás.

Najděte si svou poštu

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Volejte zdarma

800 210 210

Pro volání ze zahraničí:
Tel.: +420 495 800 124