Grantové fondy

ČSOB a ERA pro podporu regionů

Neziskové organizace lokálního rozsahu mají největší problémy se získáváním finančních prostředků a přitom je často umějí nejefektivněji využít. Ví, co region nejvíce trápí. Proto jsme v roce 2007 odstartovali grantový program ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů, který v roce 2011 změnil název na ČSOB a Era pro podporu regionů. Za období 6 let jsme na komunitní projekty v regionech vynaložili více než 17 milionů korun.

Letos jsme vyhlásili již 7. ročník grantového programu, který se skládá ze tří částí:

Celkově bude v letošním roce v rámci grantového programu ČSOB a Era pro podporu regionů rozděleno 3 miliony korun.

Odborným garantem programu je Nadace VIA.

Krátce z roku 2012

Velké komunitní granty

Již počtvrté jsme rozdělili 900 000 Kč mezi 3 vítězné projekty Velkých komunitních grantů. Tentokrát se všechny týkaly vody.

Podporu ve výši 300 000 Kč získalo:

  • občanské sdružení Vespolek na obnovu Mokrých luk na Třeboňsku (Jihočeský kraj),
  • organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie na vytvoření ekozóny v zátoce Vřesná na umělé vodní nádrži Lipno (Jihočeský kraj),
  • obec Krásensko na revitalizaci rybníka pod Holým vrchem (Jihomoravský kraj).

Velké komunitní granty podporují obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí. Do loňského ročníku se přihlásilo 27 projektů, z 8 nejlepších vybrala nezávislá hodnotící komise 3 vítězné. Projekty se musely týkat lokalit ve volné krajině a do realizace měly zapojovat místní komunitu.

Starosta roku

Vítězkou čtvrtého ročníku soutěže Era Starosta roku se stala Vlasta Mokrá z obce Násedlovice v Jihomoravském kraji, kterou odborná komise zvolila jednohlasně z pěti finalistů. Od Ery získala 250 tisíc korun do obecního rozpočtu a Rychtářské právo jako symbol dobrého vedení obce.

Soutěž je určena pro starosty a starostky obcí do 2 tisíc obyvatel. Kandidáty na ocenění nominují občané.

Menší komunitní granty

V rámci loňských Menších komunitních grantů bylo z ČSOB a Era fondu podpořeno 46 projektů v celkové výši 2 103 263 Kč.

V Grantovém fondu ČSOB podporujícím péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni uspělo 26 projektů. Grantový fond Era zaměřený na rozvoj komunitního života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury podpořil 20 projektů.

Nejúspěšnějšími kraji s největším počtem podpořených projektů byly Ústecký kraj (10 podpořených projektů), kraj Vysočina (7 podpořených projektů) a Středočeský a Jihomoravský kraj (oba 5 podpořených projektů).

Druhá šance

Druhou šanci od zaměstnanců ČSOB a Ery v podobě grantu ve výši 50 tisíc korun získaly projekty Vybudování tradiční pekárny na chleba v Modletíně, o které usiluje občanské sdružení Benediktus z Vysočiny, a Příbrazská přírodní zahrada - místo odpočinku, zábavy i poučení, kterou v Jihočeském kraji buduje občanské sdružení Příbrazský Plaváček. O Druhou šanci se mohly ucházet projekty podpořené v roce 2011 v rámci Menších komunitních grantů.