Vzdělávání a finanční gramotnost

Naším cílem je spokojený klient, který ví, co mu jednotlivé produkty přinášejí, jak nejlépe naložit se svými penězi a zejména jak se má vyhnout nebezpečí "dluhové pasti". Proto se snažíme rozvíjet finanční gramotnost.

Dluhové poradenství

Klíčový projekt ČSOB a Ery představuje podpora Asociace občanských poraden, kde se může veřejnost bezplatně informovat o čemkoli, co ji zajímá z oblastí financí. Občanští poradci pomohou sestavit osobní a rodinný rozpočet, určit priority a stanovit cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit, či nikoli a pomáhají řešit jejich problémy v případě předlužení.

Poradna při finanční tísni

Era společně s ČSOB také spolupracuje s obecně prospěšnou společností poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Projekt je unikátní také svou podporou napříč mnoha bankovními ústavy.