Zahraniční a cizoměnové bezhotovostní platby

Účet k podnikání

Základní informace

 • Bezhotovostní zahraniční platby jsou platby, při kterých převádíte peníze v cizí měně nebo v Kč ve prospěch účtů v zahraničních bankách nebo jsou na váš účet připsány finanční prostředky ze zahraničí
 • Bezhotovostní platby v cizí měně jsou platby, při kterých převádíte peníze v cizí měně ve prospěch účtů v jiných tuzemských bankách nebo jsou na váš účet směrovány finanční prostředky v cizí měně z jiných tuzemských bank
 • Tyto platby můžete provést papírovým nebo elektronickým příkazem

A – Platby směřující do zahraničí a platby směřující do tuzemska v cizí měně

Banka provede platbu tohoto typu v požadovaný den splatnosti, pokud jsou ze strany klienta – příkazce splněny tyto podmínky:

 • Řádné vyplnění platebního příkazu
 • Předložení platebního příkazu ve stanovené lhůtě (v souladu s Podmínkami pro běžné účty Poštovní spořitelny)
 • Dostatek finančních prostředků k provedení platby na účtu klienta

Povinné údaje

Pro platby do členských států EU a Norska, Islandu, Lichtenštejnska v měnách těchto států

 • IBAN – formát čísla účtu příjemce
 • BIC – formát banky příjemce
 • Kód úhrady poplatku SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)

SEPA převod (převod dle Jednotných evropských standardů bezhotovostních plateb) je proveden za zvýhodněný poplatek při splnění následujících podmínek

 • Platba je v měně EUR
 • Maximální výše platby je 50 000 EUR
 • Platba směřuje do členských států EU nebo na Island, do Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska
 • Uvedení BIC (SWIFT adresa) banky příjemce
 • Uvedení IBAN formát čísla účtu příjemce
 • Uvedení kódu úhrady poplatků SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • Příkazce nemá specifické požadavky na zpracování

Převod STP („Straight Through Processing" – typ zpracování transakcí) je proveden za zvýhodněný poplatek, pokud platební příkaz

 • Je zadán prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví
 • Obsahuje BIC (SWIFT adresa) banky příjemce
 • Nemá specifické požadavky na zpracování

B- SEPA inkaso – SEPA direct debit (SDD)

 • Zásady a pojmy používané pro SEPA inkaso

Co je SEPA inkaso?

Inkaso v měně EUR prováděné v rámci členských států EU/EHP (EU + Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko), případně i v rámci ostatních států, které se stanou participanty SEPA.

Jak funguje SEPA inkaso?

SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE) - tento typ inkasa mohou používat jak podnikatelské subjekty, tak spotřebitelé (fyzické osoby). Inkaso je odvolatelné - plátce může požádat o vrácení částky inkasa provedeného ze svého účtu bez udání důvodu do 8 týdnů od data splatnosti inkasa.

SEPA inkaso podnikatelské (SDD B2B - Business to Business) - výhradně pro podnikatelské subjekty. Plátce musí dát své bance svolení se SEPA inkasem. Tento typ SEPA inkasa je neodvolatelný - plátce nemůže požádat o vrácení provedeného SEPA inkasa (s výjimkou reklamací).

Plátce a příjemce si spolu musí předem dohodnout platební schéma, které budou u SEPA inkasa používat.

C – Platby směřující ze zahraničí a platby směřující z tuzemských bank v cizí měně

Banka provede zaúčtování platby tohoto typu ve prospěch účtu vedeného v ČSOB/Poštovní spořitelně, pokud jsou ze strany přikazující banky splněny následující podmínky

 • Došlo k připsání částky platby ve prospěch účtu ČSOB u korespondentské banky
 • Byly zaslány podklady k poskytnutí částky platby příjemci
 • Je uvedeno platné a korektní číslo účtu příjemce ve formátu IBAN nebo standardní číslo účtu příjemce a název účtu příjemce (oba údaje musí být v souladu)

SEPA převody jsou provedeny za zvýhodněný poplatek při splnění následujících podmínek

 • Platba je v měně EUR
 • Maximální výše platby je 50 000 EUR
 • Platba směřuje z členských států EU nebo z Islandu, Lichtenštejnska či Norska
 • Uvedení BIC (SWIFT adresa) banky příjemce
 • Uvedení IBAN formát čísla účtu příjemce
 • Uvedení kódu úhrady poplatků SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • Není vyžadován specifický způsob zpracování

Následující část bych dala do FAQů:

Co to je IBAN?

IBAN (mezinárodní bankovní číslo účtu) umožňuje jednoznačnou identifikaci čísla účtu klienta v příslušné finanční instituci v dané zemi. V současné době se jedná zejména o EU/EHP a Švýcarsko. IBAN je v podstatě kompletní určení čísla účtu včetně kódu banky a země. IBAN v žádném případě nemění stávající číslo bankovního účtu ani kód banky (jedná se pouze o jiný formát stávajícího čísla účtu).

Jaký je účel IBAN?

IBAN byl zaveden z důvodu standardizace identifikace bankovního účtu, která zvyšuje kvalitu informací vyměňovaných mezi stranami při provádění SEPA převodů v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. IBAN napomáhá odstranit chybné zadávání čísla účtu a zvýšit možnost využití STP – (Straight Through Processing), což je proces zpracování transakcí zcela automatizovaným způsobem bez zásahu lidského zdroje. Hlavním cílem je zejména usnadnit zpracování SEPA převodů, neboť přenosem správných údajů (účet příjemce i banka) je zajištěno, že ruční zásah do zpracování plateb je minimalizován. V důsledku používání IBAN a BIC dochází rovněž ke snížení nákladů a ke zvýšení rychlosti a kvality mezinárodního platebního styku.

Co je to BIC?

BIC je mezinárodní kód banky, kterým je příslušná finanční instituce identifikována na celém světě.

Jaký je účel BIC?

BIC je používán v mezinárodním platebním styku k jednoznačné identifikaci zprostředkujících bank, které se podílejí na zpracování bezhotovostního peněžního převodu.

Z čeho se skládá BIC?

BIC (swiftová adresa banky) se skládá z 8 znaků (pokud se jedná o centrálu banky) nebo z 11 znaků (pokud se jedná o pobočku banky):

 • první čtyři znaky – kód názvu banky
 • další dva znaky – ISO kód země
 • další dva znaky – kód sídla banky
 • další tři znaky – kód pobočky banky

Např.:
CEKOCZPP – ČSOB, Praha
CEKOSKBX – ČSOB, Bratislava
KREDBEBB – KBC, Bruxelles
DEUTDEFF – Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
DEUTDEFF506 – Deutsche Bank AG, Hanau

 

Dokument PDFPříkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Dokument PDFTrvalý příkaz k převodu do zahraniční a v cizí měně do tuzemska

Další informace

Kde si můžete sjednat Zahraniční platby a platby v cizí měně - bezhotovostní?

Era finanční centra

Specializovaná Era finanční centra jsou pro vás připravena v každém velkém městě po celé České republice. Najděte si to svoje!


Najděte si své Era finanční centrum

Pobočky České pošty

Máte to daleko do našeho finančního centra? V každém kraji jsou vám k dispozici stovky pošt, kde vám rádi poradí a pomohou s výběrem produktu přesně pro vás.

Najděte si svou poštu

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Infolinka

800 210 210
Svět odměn